෴ මගෙ ඇස් වලින් ෴

~ Mage as walin ~

මගෙ ඇස් වලින් වැටෙනා කඳුලක් ඔබට සතුටක් නම්
හිනැහෙන්න මගෙ මේ නෙත් යුගල දෙස බලාගෙන තවකල්
ඔබ මා වෙතින් සමුගෙන ගිහින් අදට සිව් වසරක්
මතුදාක හරි යලි මුණගැහෙන තුරු බලා හිඳිනෙමි මං

ඔබ වෙතට පැමිණෙන්න අවසර නැතත්
එක හිතක උතුරන්න සෙනෙහස ඇතත්
පිළිගන්න බෑ ඔබ මා රැවටුව තරම්
කවදාක හමුවෙයිද අපි ආයෙමත්

මගෙ ඇස් වලින්......

දුක හිතුන හැමවිටම ඔබ සිහිවුනත්
ඔබ නැතිව මට ඉන්න බැරි බව දැනත්
අදහන්න බෑ හැරදා ඔබ ගිය දුරත්
කවදාක හමුවේද අපි ආයෙමත්

මගෙ ඇස් වලින්.......

.
ගායනය - දසුන් මධුෂාන්