෴ ඔයා හුඟක් වෙනස්වෙලා ෴

~ Oya dihayi balan hitiye ~

ඔයා දිහයි බලන් හිටියේ ඇස් 
පිය නොහෙලා මෙතෙක් වෙලා
ලඟින් හිටියේ නැති ටික කාලෙට 
ඔයා හුඟාක් වෙනස්වෙලා..
අපේ හීන වලින් ඔයා.. 
ගියා කියා ඉවත් වෙලා..
සුසුම් හොරෙන් ලඟින් තියාගෙන.. 
සිටයේ මං තිගාස්සිලා.. 
ඔයත් ටිකක් වෙනස්වෙලා..

තනිවුණු කුසුමක තනිකම මැකුවෙත් ඔබ විතරක් හින්දා
දවසෙම හිනැහුණු හිත හැම රෑකම තනියෙන් ඉකිබින්දා
අකලට කඳුලින් නා කපනා වැහි වැස්සුවේ මං හින්දා
ගෙන යන්නම් කැන්දා.....

අපි වෙනුවෙන් අපි තනියම හිටි හැටි අපිවත් දැන් නෑ
ලොවට හොරෙන් කළ කී දේවල් කවුරුත් දන්නෑ
මගේ ලොවට ඔබ හැර වෙන සැළසුම් මට කිසිවක් නෑ
ආයෙත් අපි තනි වෙන්නෑ....

ඔයා දිහයි බලන් හිටියේ.....


ගායනය - දයාසිරි / ගයනි