෴ නන්නාදුනන සිහිනය වෙලා ෴

~ Nannadunana sihinaya wela ~

නන්නාදුනන සිහිනය වෙලා..
තරු ඇස් කොනක හිත නැවතලා..
ආඩම්බර කතා.. ඉඟිපා කියා..
මගෙ තනි හිතට ඔච්චම් කලා..

මනමාලයි හිතේ පෙම් කතා..
මහමෙර උසට හැඟෙනා නිසා..
කවි හිත යට ලියා.. නෙත ලඟ හැංගිලා..
සින්නක්කරම මට හිමිවෙලා..

රෑක අහසට නැගලා..
දඟකාරි හිත අල්ලලා..
කෝල බැල්මක් හෙලලා..
මගෙ හීන ගෙත්තම් කලා..

වැසි වැසෙන කළුවර මකා..
නිල් අහසෙ සිත්තම් කලා..
ඔය හිත තාම මගෙ ලඟ නිසා..
හීන ඇත්තක් වෙලා..

නන්නාදුනන සිහිනය... //


ගායනය - රොමේෂ් සුගතපාල

No comments:

Post a Comment