෴ ආදර සිතිවිලි ෴

~ Adara sithiwili sundara yeyi kee ~

ආදර සිතිවිලි සුන්දර යැයි කී..
මිහිරි වදන් අද කෝ..
අපටම වෙන් වුන ලොවක් ඇතැයි කී..
ආදරවන්තිය කෝ.. ආදර වන්තිය කෝ..

ඉඳහිට හමුවන ලවැලිතලාවල
පියසටහන් අද නෑ..
දිවි ඇතිතුරු මා ලඟ ඉන්නා බව
කීවත් ඇය අද නෑ..

ආදර සිතිවිලි....

සඳ නැග බැස ගිය බව පෙන්වන්නට
අහසේ සටහන් නෑ..
ඔබ මගෙ හිත රිදවු බව දන්නා
තවත් කෙනෙක් ලොව නෑ..

ආදර සිතිවිලි....


ගායනය - ගයාශාන් හේවාවිතාරන

No comments:

Post a Comment